Obchodní podmínky

podnikatele
Bronislava Rektoříka
s místem podnikání: Rýmařov, Husova 3, 795 01
identifikační číslo: 60760401
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.bobsport.cz

 

 

 

 

 

V Rýmařově dne 23.03.2020

 

Bronislav Rektořík